Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
128 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2009 2010-01-13 09:31:05
127 w sprawie umorzenia zaległych należności z tytułu czynszu dzierżawnego 2010-01-13 09:24:43
126 w sprawie umorzenia zaległych należności z tytułu czynszu dzierżawnego 2010-01-13 09:18:54
125 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2010-01-13 09:12:45
124 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2009 2010-01-07 11:38:49
123 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu 2010-01-07 11:35:47
122/2009 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowym Warpnie nadanego Zarządzeniem Burmistrza Gminy Nowe Warpno Nr 035/2007 z dnia 18 maja 2007 r. 2009-12-23 10:03:53
121/2009 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn: "Remont nawierzchni ulicy Wiejskiej i Słonecznej w Nowym Warpnie" 2009-12-23 09:59:14
120 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn: "Remont nawierzchni ulicy Wiejskiej i Słonecznej w Nowym Warpnie" 2009-12-23 09:45:59
119 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązania Problemów Alkoholowych 2009-12-08 14:41:37
118 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2009-12-08 14:18:44
117 w sprawie ustalenia limitów na rozmowy ze służbowych telefonów komórkowych w okresach rozliczeniowych 2009-12-08 14:11:06
116 w sprawie umowy najmu garażu 2009-12-08 14:01:59
115 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2009-12-08 13:47:16
114 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2009 2009-12-08 13:35:18
113 w sprawie odroczenie spłaty rat 2009-12-02 08:02:50
112 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowym Warpnie nadanego Zarządzeniem Burmistrza Gminy Nowe Warpno Nr 035/2007 z dnia 18 maja 2007 r. 2009-12-02 07:52:52
111 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2009-11-26 12:04:32
110 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za usługi grabarskie i opłaty cmentarnej na cmentarzu komunalnym w 2010 roku 2009-11-26 11:54:23
109 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za usługi grabarskie i opłaty cmentarnej na cmentarzu komunalnym w 2009 roku 2009-11-26 11:48:04
108 w sprawie ceny usługi koszenia kosą spalinową 2009-11-26 11:42:52
107 w sprawie stawki za przyjęcie 1 m3 ścieków w punkcie zlewnym oczyszczalni ścieków w Nowym Warpnie 2009-11-26 11:39:02
106 w sprawie odbioru osadów ściekowych 2009-11-26 11:36:35
105 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za najem gminnych środków transportowych 2009-11-26 11:34:14
104 w sprawie plombowania wodomierzy 2009-11-26 11:30:45
103 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za kwatery grzebalne na cmentarzu komunalnym w Nowym Warpnie 2009-11-26 11:19:11
102 w sprawie ustalenia wysokości stawki roboczogodziny konserwatora urządzeń komunalnych 2009-11-26 11:15:18
101 w sprawie umorzenia zaległych należności z tytułu czynszu dzierżawnego 2009-11-26 11:05:02
100 w sprawie wyznaczenia placu targowego 2009-11-26 10:56:35
099 w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i prawidłowej realizacji strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych 2009-11-26 10:49:43
098 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na bankową obsługę budżetu Gminy i Jednostek Organizacyjnych Gminy Nowe Warpno w latach 2010-2012 2009-11-09 15:50:46
097 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na bankową obsługę budżetu Gminy i Jednostek Organizacyjnych Gminy Nowe Warpno w latach 2010-2012 2009-11-09 15:43:16
096 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego 2009-11-09 15:37:14
095 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego 2009-11-09 15:30:41
094 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego na "Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie" 2009-11-09 15:27:01
093 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn "Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Nowe Warpno-Warnołęka" 2009-11-09 15:21:16
092 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu pomieszczeń w budynku gospodarczym 2009-11-09 15:06:15
091 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 2009-11-09 15:03:20
090 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za usługi grabarskie świadczone przez komunalne jednostki organizacyjne polegające na pochowaniu zwłok w urnie 2009-11-09 14:58:58
089 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu pomieszczeń w budynku gospodarczym 2009-11-09 14:51:15
088 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn "Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Nowe Warpno-Warnołęka" 2009-11-09 14:45:28
087 w sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód spowodowanych wysokim stanem wód powstałych na terenie Gminy Nowe Warpno w związku z intensywnymi opadami deszczu w październiku 2009 r. 2009-11-03 10:27:19
086 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2009-11-03 10:17:02
085 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bez przetargowym 2009-11-03 09:54:09
084 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2009-10-20 08:45:55
083 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa na zaciągnięcie zobowiązania w zakresie wydatków majątkowych 2009-10-20 08:34:26
082 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2009-10-20 08:24:49
081 aneksu do zarządzenia Burmistrza Gminy Nr 84/2004 z dnia 8 października 2004 r w sprawie wprowadzenia procedur kontroli wewnętrznej, wstępnej oceny i celowości wydatków ponoszonych ze środków publicznych w Urzędzie Gminy oraz w jednostkach budżetowych obsługiwanych przez Urząd Gminy 2009-10-20 08:18:38
080 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2009 2009-10-20 08:06:55
079 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2009-09-28 16:05:14
078 w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2009-09-28 15:56:48
077 w sprawie zwolnienia z opłaty na pokrycie kosztów zaopatrzenia i przygotowania posiłków dzieci uczęszczających do przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2009-09-28 15:50:13
076 w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego za sprawowanie funkcji wychowawcy klasy dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2009-09-28 15:39:29
075 w sprawie umorzenia zaległych należności z tytułu czynszu dzierżawnego 2009-09-28 15:31:07
074 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej, do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2009-09-14 15:52:34
073 w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2009-09-14 15:45:58
072 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2009-09-14 15:42:12
071 w sprawie ustalenia stawki żywieniowej w Przedszkolu "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2009-09-14 15:39:15
070 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2009 2009-09-14 15:35:55
069 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2009-09-14 15:34:40
068 w sprawie umorzenia zaległych należności z tytułu czynszu dzierżawnego 2009-08-17 11:37:47
067 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane "Termomodernizację Szkoły Podstawowej przy Pl. Zwycięstwa 6 w Nowym Warpnie" 2009-08-17 11:30:47
066 w sprawie ogłoszenia przetargu na "Termomodernizację Szkoły Podstawowej przy Pl. Zwycięstwa 6 w Nowym Warpnie" 2009-08-17 11:20:08
065 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowym Warpnie nadanego Zarządzeniem Burmistrza Gminy Nowe Warpno Nr 035/2007 z dnia 18 maja 2007 r. 2009-08-17 11:17:28
064 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2009-08-12 13:32:29
063 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2009-08-12 13:22:16
062 zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2009 2009-08-12 13:12:41
061 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego na "Remont nawierzchni ulicy Polnej w Nowym Warpnie" 2009-08-12 13:10:10
060 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bez przetargowym 2009-08-12 13:04:33
059 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 044/2009 Burmistrza Gminy Nowe Warpno z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Nowe Warpno 2009-08-12 12:55:41
058 w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych w Urzędzie Gminy Nowe Warpno 2009-08-12 12:45:11
057 w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Nowe Warpno 2009-08-12 12:10:34
056 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 2009-07-09 09:55:25
055 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2009-07-09 09:46:52
054 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność działki gruntu nr 101/72 obręb nr 2 położonej w Nowym Wapnie przy ul. Podgrodzie, objętej KW 17153 (dawna 128636) 2009-07-02 13:49:44
053 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 043/2009 Burmistrza Gminy Nowe Warpno z dnia 15.06.2009 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych Gminy Nowe Warpno 2009-07-02 13:41:35
052 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego 2009-07-02 13:21:43
051 w sprawie odwołania II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Nowym Warpnie przy ul. Warszawskiej 5 2009-07-02 13:09:20
050 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2009-07-02 13:03:04
049 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2009-07-02 12:58:28
048 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2009-07-02 12:43:00
047 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2009-07-02 12:34:10
046 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na usługę "Dowożenie dzieci do Zespołu Szkół w Nowym Warpnie i Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2009-07-02 12:20:19
045 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na "Dowożenie dzieci do Zespołu Szkół w Nowym Warpnie i Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie" 2009-07-02 12:12:24
044 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Nowe Warpno 2009-07-02 12:01:16
043 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych Gminy Nowe Warpno 2009-06-29 09:36:28
042 w sprawie zmian budżetu gminy Nowe Warpno na rok 2009 2009-06-29 09:25:02
041 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym w Gminie Nowe Warpno 2009-06-29 09:16:11
040 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2009 2009-06-29 08:56:24
039 w sprawie umorzenia zaległości 2009-06-29 08:48:54
038 w sprawie umorzenia zaległych należności z tytułu płatności za przedszkole 2009-06-29 08:39:34
037 w sprawie ogłoszenia II przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej na terenie Gminy Nowe Warpno 2009-06-02 09:39:20
036 w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Nowym Warpnie przy ul. Warszawskiej 5 2009-06-02 09:37:52
035 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2009-06-02 08:55:56
034 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2009 2009-05-31 14:00:43
033 w sprawie ustanowienia gminnego koordynatora w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. 2009-05-15 13:44:54
032 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009 r. 2009-05-14 12:19:41
031 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2009-05-14 12:17:45
030 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków 2009-05-04 09:52:59
029 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni ulicy Polnej w Nowym Warpnie 2009-05-04 09:50:34
028 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2009-05-04 09:33:28
027 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2009 2009-05-04 09:26:56
026 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy najmu komunalnego lokalu mieszkalnego 2009-05-04 09:25:09
025 w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2009-04-10 11:33:07
024 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2009 2009-04-10 11:26:27
023 w sprawie ogłoszenia przetargu na remont nawierzchni ulicy Polnej w Nowym Warpnie 2009-04-10 11:23:35
022 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 2009-04-10 11:17:52
021 w sprawie aneksu do zarządzenia Burmistrza Gminy Nr 84/2004 z dnia 8 października 2004 r w sprawie wprowadzenia procedur kontroli wewnętrznej, wstępnej oceny i celowości wydatków ponoszonych ze środków publicznych w Urzędzie Gminy oraz w jednostkach budżetowych obsługiwanych przez Urząd Gminy 2009-04-10 11:12:41
020 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu 2009-03-26 13:29:32
019 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2009-03-26 13:25:44
018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości zabudowanej położonej w Nowym Warpnie oznaczonej jako działka nr 1023 o powierzchni 0,7934 ha 2009-03-26 13:20:45
017 w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji nie archiwalnej 2009-03-26 13:14:27
016 w sprawie ustalenia limitów na rozmowy ze służbowych telefonów komórkowych w okresach rozliczeniowych 2009-03-04 11:23:58
015 w sprawie umowy najmu garażu 2009-03-04 11:20:46
014 w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego od gruntu wykorzystywanego przez mieszkańców na cele indywidualne inne niż warzywniki 2009-03-04 11:15:10
013 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2009-03-04 11:12:11
012 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola Złota Rybka w Nowym Warpnie 2009-03-04 11:08:31
011 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2009-03-04 11:05:42
010 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2009 2009-03-04 11:02:09
009 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Nowym Warpnie przy ul. Warszawskiej 5 2009-03-04 11:01:13
008 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym w Gminie Nowe Warpno 2009-03-03 13:22:56
007 w sprawie ustalenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych 2009-02-19 08:03:35
006 w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę zabudowanej nieruchomości położonej na terenie Gminy Nowe Warpno 2009-02-19 08:01:36
005 w sprawie aneksu do zarządzenia Burmistrza Gminy Nr 84/2004 z dnia 8 października 2004 r w sprawie wprowadzenia procedur kontroli wewnętrznej, wstępnej oceny i celowości wydatków ponoszonych ze środków publicznych w Urzędzie Gminy oraz w jednostkach budżetowych obsługiwanych przez Urząd Gminy 2009-02-19 07:58:00
004 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2009-01-21 11:42:25
003 w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny 2009-01-21 11:33:10
002 w sprawie szczegółowości układu wykonawczego budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2009 2009-01-21 11:06:18
001 w sprawie kontroli w Przedszkolu Miejskim ?Złota Rybka? w Nowym Warpnie 2009-01-21 11:01:43