Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
148 w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych 2009-01-21 10:39:35
147 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2008 2009-01-21 10:32:57
146 w sprawie umorzenia zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego 2009-01-08 09:36:34
145 w sprawie umorzenia zaległych należności z tytułu czynszu dzierżawnego 2008-12-31 10:06:52
144 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2008-12-29 14:43:42
143 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego na budowę boiska wielofunkcyjnego pn. Orlik 2012 w Nowym Warpnie - Podgrodzie 2008-12-29 14:34:06
142 w sprawie powołania komisji do przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Nowym Warpnie przy ul. Szczecińskiej, oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 687/1 o pow. 1,1176 ha 2008-12-29 14:28:22
141 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi w Nowym Warpno 2008-12-29 14:24:09
140 w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowych położonych w Nowym Warpnie 2008-12-29 14:17:55
139 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2008 2008-12-29 14:12:43
138 w sprawie wyznaczenia wolnych dni od pracy w 2009 roku 2008-12-29 14:07:22
137 w sprawie ustalenia limitów na rozmowy ze służbowych telefonów komórkowych w okresach rozliczeniowych 2008-12-29 13:59:46
136 w sprawie zmiany zarządzenia nr 107/2008 z dnia 13 października 2008 r. w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2008-12-29 13:56:59
135 zmiany zarządzenia nr 106/2008 z dnia 13 października 2008 r. w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2008-12-29 13:49:49
134 w sprawie zmiany zarządzenia nr 080/2008 z dnia 07 sierpnia 2008 r. w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2008-12-29 13:46:46
133 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2008-12-16 09:50:54
132 w sprawie uchylenia zarządzenia 2008-12-16 09:41:15
131 w sprawie upoważnienia dla Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie do reprezentowania Gminy Nowe Warpno w postępowaniu sądowym 2008-12-16 09:37:28
130 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie do prowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego od dłużnika alimentacyjnego 2008-12-16 09:33:31
129 w sprawie stawki za przyjęcie 1 m3 ścieków w punkcie zlewnym oczyszczalni ścieków w Nowym Warpnie 2008-12-16 09:29:31
128 w sprawie odbioru osadów ściekowych 2008-12-16 09:26:37
127 w sprawie ustalenia stawek opłat udrożnienia kanalizacji 2008-12-16 09:23:33
126 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za najem gminnych środków transportowych 2008-12-16 09:18:30
125 w sprawie plombowania wodomierzy 2008-12-16 09:10:30
124 w sprawie zwolnienia z opłaty na pokrycie kosztów zaopatrzenia i przygotowania posiłków dzieci uczęszczających do przedszkola Złota Rybka w Nowym Warpnie 2008-12-16 09:07:48
123 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola Złota Rybka w Nowym Warpnie 2008-12-16 09:02:08
122 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2008-12-16 08:58:09
121 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2008-12-16 08:54:59
120 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Martynie Mucha do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych 2008-12-16 08:47:53
119 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2008-12-16 08:42:49
118 w sprawie ustalenia stawek opłat za wydanie warunków przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz wykonywanie innych czynności 2008-12-16 08:37:32
117 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2008 2008-12-16 08:29:22
116 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za punkty świetlne w pomieszczeniach gospodarczych i gniazda zbiorczej anteny RTV 2008-11-05 13:53:26
115 w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu najmu lokali użytkowych oraz garaży i dodatkowych pomieszczeń gospodarczych 2008-11-05 13:48:03
114 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za kwatery grzebalne, na cmentarz komunalny w Nowym Warpnie, opłaty za wjazd na cmentarz komunalny w Nowym Warpnie i usługi grabarskie świadczone przez komunalne jednostki organizacyjne 2008-11-05 13:38:33
113 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązania Problemów Alkoholowych 2008-11-05 13:32:57
112 w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji nie archiwalnej 2008-11-05 13:13:56
111 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2008-11-05 13:06:12
110 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wykazu stanowisk Urzędu Gminy Nowe Warpno, z którymi może się łączyć dostęp do informacji niejawnych 2008-11-05 13:01:32
109 w sprawie uchylenia zarządzenia 2008-11-05 12:52:41
108 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2008-11-05 12:43:55
107 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2008-11-05 12:37:14
106 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2008-11-05 12:30:17
105 w sprawie wyznaczenia wolnego dnia od pracy 2008-11-05 12:13:16
104 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Annie Gawryszak do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych 2008-10-19 17:51:01
103 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2008 2008-10-19 17:47:40
102 w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej związanej z pobieraniem i gromadzeniem środków publicznych oraz gospodarowania mieniem 2008-10-11 19:39:45
101 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego na budowę boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i pojedyńczych przy Zespole Szkół w Nowym Warpnie 2008-10-11 19:37:37
100 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie 2008-10-11 19:33:22
099 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu 2008-10-11 19:26:15
098 w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych 2008-10-11 19:25:19
097 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2008-10-11 19:21:22
096 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych 2008-10-11 19:19:34
095 w sprawie powołania oraz regulaminu Stałej Komisji Przetargowej 2008-10-11 19:08:10
094 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu 2008-09-30 14:22:46
093 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w Nowym Warpnie - osiedle Podgrodzie Północ 2008-09-30 14:22:11
092 w sprawie umowy dzierżawy pomieszczeń gospodarczych 2008-09-30 14:19:52
091 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi w Nowym Warpno 2008-09-12 10:57:42
090 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2008 2008-09-08 12:08:25
089 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Martynie Mucha do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach 2008-09-03 14:10:53
088 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola ?Złota Rybka? w Nowym Warpnie 2008-09-03 14:09:56
087 w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Przedszkola ?Złota Rybka? w Nowym Warpnie 2008-09-03 14:09:05
086 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola ?Złota Rybka? w Nowym Warpnie 2008-09-03 14:08:08
085 w sprawie ogłoszenia przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w Nowym Warpnie ? osiedle Podgrodzie Północ 2008-08-28 12:14:14
084 w sprawie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy 2008-08-28 12:12:48
083 w sprawie powołania koordynatora ds. czynnego funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę 2008-08-28 12:11:37
082 w sprawie zmiany i utraty mocy zarządzenia 2008-08-28 12:10:29
081 w sprawie umowy dzierżawy lokalu 2008-08-28 12:09:46
080 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2008-08-28 12:08:39
079 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym w Gminie Nowe Warpno 2008-08-28 12:07:25
078 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Zastępcy Burmistrza do podpisywania oświadczeń woli 2008-08-28 12:04:27
077 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego 2008-08-28 12:03:10
076 w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostek budżetowych 2008-08-28 11:48:18
075 w sprawie umowy dzierżawy garażu 2008-08-08 11:49:47
074 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy najmu komunalnego lokalu mieszkalnego 2008-08-08 11:46:42
073 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2008-07-29 14:17:34
072 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązania Problemów Alkoholowych 2008-07-29 14:16:59
071 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2008-07-23 07:08:25
070 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2008-07-23 07:04:53
069 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2008 2008-07-23 07:03:18
068 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie 2008-07-23 07:01:38
067 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na budowę boiska w ramach projektu ?Moje Boisko ? Orlik 2012? w Nowym Warpnie - Podgrodziu 2008-07-23 07:00:21
066 w sprawie ogłoszenia przetargu na budowę boiska w Nowym Warpnie w ramach realizacji projektu Moje Boisko-Orlik 2012 2008-06-19 14:42:00
065 w sprawie unieważnienia przetargu na budowę boiska w Nowym Warpnie w ramach realizacji projektu ?Moje Boisko-Orlik 2012? 2008-06-19 14:41:07
064 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na budowę boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i pojedynczych przy Zespole Szkół w Nowym Warpnie, pl. Zwycięstwa 6 2008-06-19 14:39:36
063 w sprawie ogłoszenia przetargu na budowę boiska w Nowym Warpnie w ramach realizacji projektu ?Moje Boisko-Orlik 2012? 2008-06-12 12:41:44
062 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę zabudowanej nieruchomości położonej na terenie Gminy Nowe Warpno 2008-06-11 11:22:02
061 w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie 2008-06-11 10:49:31
060 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Martynie Mucha do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń rodzinnych oraz w sprawach zaliczek alimentacyjnych 2008-06-11 10:47:26
059 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybieprzetargowym w Gminie Nowe Warpno 2008-06-03 14:14:35
058 w sprawie ogłoszenia przetargu na budowę boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i pojedynczych przy Zespole Szkół w Nowym Warpnie, pl. Zwycięstwa 6 2008-06-03 14:12:12
057 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2008-06-03 14:11:07
056 w sprawie ustalenia limitów na rozmowy ze służbowych telefonów komórkowych w okresach rozliczeniowych 2008-06-03 14:09:59
055 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu 2008-05-08 13:00:28
054 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy najmu komunalnego lokalu mieszkalnego 2008-05-08 12:59:17
053 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2008-05-08 12:58:28
052 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola „Złota Rybka” w Nowym Warpnie 2008-05-08 12:54:37
051 w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Przedszkola „Złota Rybka” w Nowym Warpnie 2008-05-08 12:53:36
050 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola „Złota Rybka” w Nowym Warpnie 2008-05-08 12:51:56
049 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2008-04-28 11:30:21
048 w sprawie wyznaczenia wolnego dnia od pracy 2008-04-28 11:29:37
047 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego 2008-04-28 11:28:45
046 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego 2008-04-28 11:27:59
045 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego 2008-04-28 11:27:38
044 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego 2008-04-28 11:26:47
043 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego 2008-04-28 11:26:00
042 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego 2008-04-28 11:25:00
041 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego 2008-04-28 11:24:29
040 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego 2008-04-28 11:23:44
039 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego 2008-04-28 11:22:56
038 w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Urzędu Gminy Nowe Warpno 2008-04-28 11:08:34
037 w sprawie przystąpienia Gminy Nowe Warpno do Polskiego Projektu 400 Miast 2008-04-17 11:11:14
036 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2008 2008-04-17 11:09:49
035 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2008-04-17 11:07:58
034 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność komunalnego lokalu mieszkalnego w Nowym Warpno 2008-03-26 14:38:11
033 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedażna własność nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Gminy Nowe Warpno 2008-03-26 14:36:58
032 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy najmu garażu 2008-03-26 14:35:41
031 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2008-03-19 12:05:35
030 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2008-03-18 15:16:59
029 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2008-03-18 15:16:31
028 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2008-03-18 15:15:36
027 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Gminy Nowe Warpno 2008-03-18 15:09:45
026 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym w Gminie Nowe Warpno 2008-03-03 16:54:46
025 w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Gminy Nowe Warpno 2008-03-03 14:03:45
024 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2008-03-03 14:01:44
023 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2008-03-03 13:57:02
022 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola „Złota Rybka” w Nowym Warpnie 2008-03-03 13:55:50
021 w sprawie kontroli w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie 2008-03-03 13:53:39
020 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2008 2008-03-03 13:49:01
019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym w Gminie Nowe Warpno 2008-02-28 14:46:20
018 w sprawie ogłoszenia przetargu na usunięcie skutków wichury 2008-02-28 09:56:44
017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko inspektora ds.gospodarki nieruchomościami 2008-02-28 09:55:59
016 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2008-02-23 12:58:47
015 w sprawie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy 2008-02-23 12:58:09
014 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zaległości z tytułu opłaty stałej za dziecko uczęszczające do Przedszkola „Złota Rybka” w Nowym Warpnie 2008-02-18 15:15:11
013 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 2008-02-18 15:14:14
012 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2008-02-18 15:13:12
011 w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Gminy Nowe Warpno 2008-02-18 15:07:56
010 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko referenta ds.obsługi rady 2008-02-01 11:57:00
009 w sprawie ustalenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych 2008-02-01 11:54:54
008 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Teresie Szybka - Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej 2008-02-01 11:54:05
007 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 2008-02-01 11:52:56
006 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu 2008-02-01 11:52:06
005 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu na lokal mieszkalny 2008-02-01 11:51:10
004 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2008-02-01 11:46:48
003 w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej 2008-02-01 11:45:47
002 w sprawie szczegółowości układu wykonawczego budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2008 2008-01-22 09:23:33
001 w sprawie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy 2008-01-08 13:36:27