sesja nr XIII w dniu 27.12.2007 r.


projekt

Znak: Br 0043/10/2007

Nowe Warpno, dnia 13.12.2007 r.

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) XIII Sesja Rady Miejskiej w Nowym Warpnie odbędzie się w dniu 27 grudnia 2007 r (czwartek)

o godz. 1630 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nowym Warpnie pl.Zwycięstwa 1, z następującym projektowanym

porządkiem obrad:

1. Sprawy regulaminowe:

a) otwarcie obrad,

b) stwierdzenie quorum,

c) zatwierdzenie porządku obrad,

d) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Interpelacje radnych.

3. Informacja Burmistrza o swojej działalności.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2008;

a) przedstawienie projektu uchwały,

b) stanowisko stałych komisji Rady Miejskiej,

c) dyskusja,

d) głosowanie.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Warpno

na rok 2007;

a) przedstawienie projektu uchwały,

b) stanowisko stałych komisji Rady Miejskiej

c) dyskusja,

d) głosowanie.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania

i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za te usługi;

a) przedstawienie projektu uchwały,

b) stanowisko stałych komisji Rady Miejskiej

c) dyskusja,

d) głosowanie.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa;

a) przedstawienie projektu uchwały,

b) stanowisko stałych komisji Rady Miejskiej

c) dyskusja,

d) głosowanie.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych

oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata;

a) przedstawienie projektu uchwały,

b) stanowisko stałych komisji Rady Miejskiej

c) dyskusja,

d) głosowanie.

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego;

a) przedstawienie projektu uchwały,

b) stanowisko stałych komisji Rady Miejskiej

c) dyskusja,

d) głosowanie.

10. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje radnych.

11. Zapytania i wolne wnioski.

12. Sprawy organizacyjne.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Tokarski 13-12-2007 13:52:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Tokarski 05-12-2007
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Tokarski 13-12-2007 13:52:27