Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Prowadzenie placówek wsparcia dziennego i zapewnienie w nich miejsc dla dzieci i młodzieży 2018-12-07 12:38:55
Ogłoszenie Burmistrza Nowego Warpna o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych na lata 2019-2021 2018-11-23 10:39:45
Prowadzenie placówek wsparcia dziennego i zapewnienie w nich miejsc dla dzieci i młodzieży 2015-12-09 10:02:49
Ogłoszenie Burmistrza Nowego Warpna o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych na lata 2016-2018 2015-12-09 09:48:11
Prowadzenie placówek wsparcia dziennego i zapewnienie w nich miejsc dla dzieci i młodzieży 2015-01-14 11:29:05
Ogłoszenie Burmistrza Nowego Warpna o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych na 2015 r. 2014-12-30 12:57:35
Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki w 2014 r. 2014-01-08 14:45:42
Opieka nad osobami objętymi domową i stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną w 2014 r. 2014-01-08 14:39:04
Ogłoszenie Burmistrza Nowego Warpna o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych na 2014 r. 2013-12-10 13:57:00
Ogłoszenie Burmistrza Nowego Warpna na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie ogniska wychowawczego 2013-12-10 13:49:30
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań w 2013 roku w zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu 2013-03-06 15:22:24
Ogłoszenie Burmistrza Nowego Warpna na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia 2013-02-18 16:23:10
Zaproszenie Burmistrza Nowego Warpna do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w 2013 r. 2012-12-20 13:23:26
Ogłoszenie Burmistrza Nowego Warpna na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie ogniska wychowawczego 2012-11-20 15:07:26
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Nowe Warpno z zakresu kultury fizycznej - Organizacja sportowych spotkań jeździeckich 2012-10-01 19:44:18
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizatora szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy - wirus HPV (typ 6,11,16,18) w 2012 roku 2012-04-17 14:03:04
Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie ognisk wychowawczych 2012-02-02 09:24:56
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie ognisk wychowawczych 2012-01-05 11:51:22
Protokół sporządzony z przeprowadzonego konkursu 2008-01-07 09:45:52
Otwarty konkurs ofert - Prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży 2007-12-05 11:37:46