Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

zarządzenie 098 w sprawie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy


ZARZĄDZENIE NR 098/2007

Burmistrza Gminy Nowe Warpno

z dnia 20 listopada 2007 roku

w sprawie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 3a ust. 1, 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 ze zm.) Burmistrz Gminy zarządza , co następuje:

§ 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, stanowi załącznik

do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 098/2007

Burmistrza Gminy Nowe Warpno

z dnia 20 listopada 2007 roku

Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe (preferowane wykształcenie prawnicze lub administracyjne)

2) 5-cio letni staż pracy w tym minimum 2 lata w administracji samorządowej (art. 3 ust. 4 ustawy

o pracownikach samorządowych i poz. 10 załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie zasad

wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach

powiatowych i urzędach marszałkowskich)

3) znajomość przepisów z zakresu rejestracji stanu cywilnego

4) znajomość Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu postępowania administracyjnego

oraz przepisów wykonawczych

5) znajomość technik obsługi klienta i autoprezentacji

6) znajomość obsługi komputera

Wymagania dodatkowe:

1) dyspozycyjność

2) umiejętność pracy w warunkach stresu

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) prowadzenie spraw cywilnych,

2) prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych,

3) wydawanie decyzji na zameldowanie i wymeldowanie,

4) prowadzenie rejestru wyborców,

5) wykonywanie obowiązków Kierownika USC,

6) prowadzenie spraw stanu cywilnego,

7) wykonywanie innych zadań wynikających z porozumień zawartych z organami rządowymi.

UWAGA! Osoba, która wygra konkurs zostanie poddana procedurze sprawdzającej umożliwiającej dostęp do informacji niejawnych.

Nieuzyskanie dostępu do informacji niejawnych będzie równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę

z winy pracownika.

Oferty powinny zawierać:

1) uwierzytelnione własnoręcznie kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

i kwalifikacje

2) uwierzytelnione własnoręcznie kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu

pracy

3) CV

4) informację o niekaralności kandydata z Krajowego Rejestru Karnego

5) zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji

   Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem  "Oferta na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego", w sekretariacie Urzędu Gminy Nowe Warpno,

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2007 r., do godz. 15.30.

Aplikacje które wpłyną do tut. Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Konkurs przeprowadzi Komisja rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Gminy Nowe Warpno.

Po upływie terminu składania aplikacji zostanie ogłoszona lista kandydatów spełniających wymogi formalne w Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.nowewarpno.pl - i na tablicy tut. Urzędu.

Z tymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. O dokładnym terminie przeprowadzenia ww. rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na gminnej stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej tut. Urzędu.

Burmistrz Gminy Nowe Warpno

Władysław Kiraga

Nowe Warpno, dnia 20.11.2007 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Tokarski 21-11-2007 12:38:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Tokarski 20-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Tokarski 21-11-2007 12:38:10