sesja nr XII w dniu 26.11.2007 r.


projekt

Znak: Br 0043/09/2007

Nowe Warpno, dnia 19.11.2007 r.

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) zwołuję XII Sesję Rady Miejskiej w Nowym Warpnie w dniu 26 listopada 2007 r (poniedziałek)

o godz. 1630 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nowym Warpnie pl.Zwycięstwa 1, z następującym projektowanym

porządkiem obrad:

1. Sprawy regulaminowe:

a) otwarcie obrad,

b) stwierdzenie quorum,

c) zatwierdzenie porządku obrad,

d) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Interpelacje radnych.

3. Informacja Burmistrza o swojej działalności.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Nowe Warpno na rok 2007;

a) przedstawienie projektu uchwały,

b) stanowisko stałych komisji Rady Miejskiej

c) dyskusja,

d) głosowanie.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI /091/2004 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 01 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych na lata 2004-2009;

a) przedstawienie projektu uchwały,

b) stanowisko stałych komisji Rady Miejskiej

c) dyskusja,

d) głosowanie.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nowe Warpno

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

na rok 2008;

a) przedstawienie projektu uchwały,

b) stanowisko stałych komisji Rady Miejskiej

c) dyskusja,

d) głosowanie.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania porozumienia o współpracy międzygminnej;

a) przedstawienie projektu uchwały,

b) stanowisko stałych komisji Rady Miejskiej

c) dyskusja,

d) głosowanie.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości;

a) przedstawienie projektu uchwały,

b) stanowisko stałych komisji Rady Miejskiej

c) dyskusja,

d) głosowanie.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych

oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata;

a) przedstawienie projektu uchwały,

b) stanowisko stałych komisji Rady Miejskiej

c) dyskusja,

d) głosowanie.

10. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje radnych.

11. Zapytania i wolne wnioski.

12. Sprawy organizacyjne.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Tokarski 19-11-2007 15:05:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Tokarski 31-10-2007
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Tokarski 19-11-2007 15:05:11