obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Warpno


0x01 graphic

BURMISTRZ

NOWEGO WARPNA

Pl. Zwycięstwa 1

72-022 Nowe Warpno

14 listopada 2007 r.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego

gminy Nowe Warpno

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635; z 2007 r. Nr 127 poz. 880) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Warpno w dniach od 3 grudnia 2007 r. do 7 stycznia 2008 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Nowym Warpnie przy Pl. Zwycięstwa 1 w godzinach otwarcia urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 grudnia 2008 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Nowym Warpnie przy Pl. Zwycięstwa 1 w sali posiedzeń (na parterze) o godzinie 16.oo.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Nowego Warpna przy Pl. Zwycięstwa 1, 72-022 Nowe Warpno z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lutego 2008 r.

BURMISTRZ

Władysław Kiraga

...........................

podpis

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Tokarski 19-11-2007 15:01:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Tokarski 31-10-2007
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Tokarski 19-11-2007 15:01:22