Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
uchwała Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 września 2010 r. Nr XLIII/230/2010 w sprawie "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowe Warpno na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2018" 2010-10-05 08:31:06
uchwała Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 września 2010 r. Nr XLIII/229/2010 w sprawie uchwalenia "Planu Gospodarki Odpadami Gminy Nowe Warpno na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2018" 2010-10-05 08:21:47
XX/118/2008 w sprawie przyjęcia zmiany w załączniku do uchwały Nr XI/063/2007 z dnia 29.10.2007 r. w sprawie programu usuwania wyrobów zawierających azbest 2008-10-08 09:55:23
XX/117/2008 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Warpno 2008-10-08 09:47:46
uchwała Rady Miejskiej Nr XI/063/2007 w sprawie programu usuwania wyrobów zawierających azbest 2007-10-31 14:16:32
zarządzenie Burmistrza Gminy Nr 062/2007 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Nowe Warpno 2007-10-10 09:59:49
uchwała Rady Miejskiej Nr XLI/198/2006 w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Warpno 2007-10-10 09:58:07
załącznik do uchwały Rady Miejskiej w sprawie Planu Gospodarki Odpadami Gminy Nowe Warpno 2007-10-10 09:56:47
uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIX/193/2006 w sprawie Planu Gospodarki Odpadami Gminy Nowe Warpno 2007-10-10 09:53:56
załącznik do uchwały Nr XXXIV/166/2005 w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowe Warpno 2007-10-10 09:51:44
uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIV/166/2005 w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowe Warpno 2007-10-10 09:49:47