Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

zarządzenie 075 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej


ZARZĄDZENIE NR 075/2007

Burmistrza Gminy Nowe Warpno

z dnia 20 września 2007 r.

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Powołuję Komisję Stypendialną działającą przy Urzędzie Gminy Nowe Warpno w składzie:

1)

Jolanta Gotfryd

-

przedstawiciel Zespołu Szkół w Nowym Warpnie,

2)

Anna Pawłowska

-

przedstawiciel Zespołu Szkół w Nowym Warpnie,

3)

Wioleta Różek

-

przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie,

4)

Ewa Szumska

-

przedstawiciel Urzędu Gminy Nowe Warpno.

2. Na przewodniczącą Komisji wyznaczam Panią Jolantę Gotfryd.

3. Komisja stypendialna działa w oparciu o regulamin, który stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 107/2005 Burmistrza Gminy Nowe Warpno z dnia

10 października 2005 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej (zm. z 2006 r. Nr 034/2006,

Nr 110/06)

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik

do Zarządzenia Nr 075/2007

Burmistrza Gminy Nowe Warpno

z dnia 20 września 2007 roku

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

REGULAMIN PRACY KOMISJI STYPENDIALNEJ

1. Zasady ogólne

1. Komisja stypendialna jest organem kontroli społecznej w sprawach udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowe Warpno lokalowych.

2. Komisja stypendialna:

a) rozpatruje zgłaszane wnioski o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego,

b) wydaje opinie w sprawie propozycji wysokości stypendium lub zasiłku szkolnego kierując się

indywidualną oceną skutków zdarzenia losowego, uzasadniającego złożenie wniosku.

3. Komisja stypendialna przy rozpatrywaniu przedłożonych wniosków kieruje się:

a) przepisami prawa oświatowego,

b) uchwałą Nr XXXII/154/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 roku Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowe Warpno.

4. Komisja stypendialna podejmuje decyzję w ciągu miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku

do Urzędu Gminy.

5. W skład Komisji stypendialnej wchodzą osoby powołane przez Burmistrza Gminy.

2. Tryb pracy Komisji

1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, a w czasie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego

(wskazany przez komisję spośród jej członków).

2. Posiedzenia komisji odbywać się będą w miarę potrzeb.

3. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów

przy obecności co najmniej połowy swojego składu.

4. Z posiedzenia Komisji stypendialna sporządza się protokół i listę obecności wg formy ustalonej

przez Przewodniczącego Komisji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Tokarski 01-10-2007 14:09:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Tokarski 01-10-2007
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Tokarski 01-10-2007 14:09:23