Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

zarządzenie 045 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2007


ZARZĄDZENIE NR 045/2007

Burmistrza Gminy Nowe Warpno

z dnia 18 czerwca 2007 roku

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2007

Na podstawie art. 188, ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U.

Nr 249, poz.2104 zm; 2005r Nr 169, poz. 1420, z 2006r Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217

i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz.1832 z 2007 r. Nr 88, poz. 587) oraz § 11 pkt. 3 uchwały z dnia

26 marca 2007 roku Nr VI/036/2007 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2007 - Burmistrz Gminy Nowe Warpno zarządza co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy

- o kwotę:

11.538,00zł

z tego:

1) dochody na zadania własne

11.538,00zł

w tym:

a) dział

801

- oświata i wychowanie

- o kwotę:

2.250,00zł

- rozdział

80195

- pozostała działalność

- o kwotę:

2.250,00zł

§

2030

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

- o kwotę:

2.250,00zł

b) dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

9.288,00zł

- rozdział

85295

- pozostała działalność

- o kwotę:

9.288,00zł

§

2030

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

- o kwotę:

9.288,00zł

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy

- o kwotę

19.548,00zł

z tego:

1) wydatki na zadania własne

- o kwotę:

19.088,00zł

w tym:

a) dział

750

- administracja publiczna

- o kwotę:

5.000,00zł

- rozdział

75023

- urzędu gmin

- o kwotę:

5.000,00zł

§

4140

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- o kwotę:

5.000,00zł

b) dział

756

- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- o kwotę:

50,00zł

- rozdział

75647

- pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

- o kwotę:

50,00zł

§

4170

- wynagrodzenia bezosobowe

- o kwotę:

50,00zł

c) dział

801

- oświata i wychowanie

- o kwotę:

2.250,00zł

- rozdział

80195

- pozostała działalność

- o kwotę:

2.250,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

2.250,00zł

d) dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

11.288,00zł

- rozdział

85219

- ośrodki pomocy społecznej

- o kwotę:

2.000,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

2.000,00zł

- rozdział

85295

- pozostała działalność

- o kwotę:

9.288,00zł

§

3110

- świadczenia społeczne

- o kwotę:

9.288,00zł

e) dział

921

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- o kwotę:

500,00zł

- rozdział

92116

- biblioteki

- o kwotę:

500,00zł

§

4040

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

- o kwotę:

500,00zł

2) wydatki na zadania zlecone

- o kwotę:

460,00zł

w tym:

a) dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

460,00zł

- rozdział

85212

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę:

460,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

460,00zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu

- o kwotę:

8.010,00zł

z tego:

1) wydatki na zadania własne

- o kwotę:

7.550,00zł

w tym:

a) dział

750

- administracja publiczna

- o kwotę:

5.000,00zł

- rozdział

75023

- urzędy gmin

- o kwotę:

5.000,00zł

§

4040

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

- o kwotę:

5.000,00zł

b) dział

756

- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- o kwotę:

50,00zł

- rozdział

75647

- pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

- o kwotę:

50,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

50,00zl

c) dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

2.000,00zl

- rozdział

85214

- zasiłki i pomoc w naturze

- o kwotę:

2.000,00zł

§

3110

- świadczenia społeczne

- o kwotę:

2.000,00zł

d) dział

921

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- o kwotę:

500,00zł

- rozdział

92116

- biblioteki

- o kwotę:

500,00zł

§

4010

- wynagrodzenia osobowe pracowników

- o kwotę:

500,00zł

2) wydatki na zadania zlecone

- o kwotę:

460,00zł

w tym:

a) dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

460,00zł

- rozdział

85212

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- kwotę:

460,00zł

§

4040

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

- o kwotę:

200,00zł

§

4210

- zakup materiałów i wyposażenia

- o kwotę:

260,00zł

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem

4.565.734,38zł

z tego:

- dochody własne

3.967.133,00zł

- dochody na zadania zlecone

598.601,38zł

2) Wydatki ogółem

4.277.164,38zł

z tego:

- wydatki na zadania własne

3.678.563,00zł

- wydatki na zadania zlecone

598.601,38zł

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Tokarski 26-06-2007 12:30:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Tokarski 26-06-2007
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Tokarski 26-06-2007 12:30:50