Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

zarządzenie 031 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym w Gminie Nowe Warpno


ZARZĄDZENIE NR 031/2007

Burmistrza Gminy Nowe Warpno

z dnia 13 kwietnia 2007 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym w Gminie Nowe Warpno

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.

z 2001 r Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) - zarządzam,

co następuje :

§ 1. 1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy

Nowe Warpno przewidzianych do zbycia w trybie przetargowym.

2. Wykaz stanowi załącznik Nr 1do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń

tutejszego Urzędu, informację o wywieszeniu wykazu należy podać do publicznej wiadomości

przez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Gminy Nowe Warpno.


Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 031/2007

Burmistrza Gminy Nowe Warpno

z dnia 13 kwietnia 2007 roku

Burmistrz Gminy Nowe Warpno

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm) - podaje do publicznej wiadomości:

wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym, bezprzetargowym i do wydzierżawienia w Gminie Nowe Warpno

Lp

Położenie nieruchomości KW

Oznaczenie działki

Nr działki

powierzchnia

Opis nieruchomości

i przeznaczenie

w planie miejscowym

Forma zbycia

cena

1

Obręb nr 1 Nowe Warpno

ul.Wiejska

KW 1743, KW 3289, KW 5207

Numery działek

534, 535/1, 535/2, 536, 537 i 538

łączna 5058 m2

nieruchomość zabudowana

brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

przetarg pisemny nieograniczony

cena wywoławcza

475.598,00 zł

2

Obręb nr 2 Nowe Warpno

Podgrodzie

dawne KW 17153

KW 128636

Działka nr 101/67

1239 m2

nieruchomość niezabudowana

brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

przetarg ustny nieograniczony

wycena z 2002 r.

wymaga aktualizacji

3

Obręb nr 2 Nowe Warpno

Podgrodzie

KW 17153

Działka nr 101/1124

1583 m2

nieruchomość niezabudowana

brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

przetarg ustny nieograniczony

brak wyceny

4

Obręb nr 2 Nowe Warpno

Podgrodzie

KW 19025

101/12

udział 613/1000

12.170 m2

nieruchomość zabudowana

brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

przetarg ustny nieograniczony

wycena z 2002 r.

wymaga aktualizacji

5

Obręb nr 3 Nowe Warpno

ul.Szczecińska

KW 16528

433/1

1888 m2

nieruchomość niezabudowana

brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

przetarg ustny nieograniczony

wycena z 2006 r.

wymaga aktualizacji

6

Obręb nr 1 Nowe Warpno

ul.Wojska Polskiego

KW nr 111741

46/2

3620 m2

nieruchomość niezabudowana

brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

przetarg ustny nieograniczony

brak wyceny

7

Obręb nr 1 Nowe Warpno

ul.Wojska Polskiego

KW nr 6563

268/3

4116 m2

nieruchomość niezabudowana

brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

przetarg ustny nieograniczony

brak wyceny

8

Obręb nr 1 Nowe Warpno

ul.Wojska Polskiego

KW nr 5202

267/1

14626 m2

nieruchomość niezabudowana

brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

przetarg ustny nieograniczony

brak wyceny

9

Obręb nr 1 Nowe Warpno

ul.Wojska Polskiego

KW nr 5202

267/2

1626 m2

nieruchomość niezabudowana

brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

przetarg ustny nieograniczony

brak wyceny

10

Obręb nr 1 Nowe Warpno

ul.Wojska Polskiego

KW nr 5202

267/3

1424m2

nieruchomość niezabudowana

brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

przetarg ustny nieograniczony

brak wyceny

11

Obręb nr 1 Nowe Warpno

ul.Wiejska

KW nr 26761

953/5

3000 m2

nieruchomość niezabudowana

brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

przetarg ustny nieograniczony

97.000,00 zł

12

Obręb nr 1 Nowe Warpno

ul.Wojska Polskiego

KW nr 19846

53/1

6807 m2

nieruchomość niezabudowana

brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

przetarg ustny nieograniczony

brak wyceny

13

Obręb nr 1 Nowe Warpno

ul.Wojska Polskiego

KW nr 19848

258

501 m2

nieruchomość niezabudowana

brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

przetarg ustny nieograniczony

brak wyceny

14

Obręb nr 1 Nowe Warpno

ul.Wojska Polskiego

KW nr 19847

246

4941 m2

nieruchomość niezabudowana

brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

przetarg ustny nieograniczony

brak wyceny

15

Obręb Brzózki

brak KW

343

1800 m2

nieruchomość niezabudowana

brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

przetarg ustny nieograniczony

brak wyceny

16

Obręb Brzózki

brak KW

378

8400 m2

nieruchomość niezabudowana

brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

przetarg ustny nieograniczony

brak wyceny

17

Obręb nr 1 Nowe Warpno

ul.Kościuszki

brak KW

982

budynek gospodarczy

wraz z udziałem w gruncie

brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

przetarg ustny nieograniczony

brak wyceny

18

Obręb nr 3 Nowe Warpno

ul.Szczecińska

KW nr 16529

433/4

nieruchomość niezabudowana

brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

przetarg ustny nieograniczony

wycena z 2001 r.

wymaga aktualizacji

19

Obręb nr 1 Nowe Warpno

ul.Warszawska

KW nr 36826

lokal mieszkalny

nr 3

przy ul.Warszawskiej 5

lokal 25,88 m2

piwnice 1,44 m2

udział w gruncie 175/1000

lokal mieszkalny wraz z udziałem

w gruncie

brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

przetarg ustny nieograniczony

brak wyceny

Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 16.04.2007 do 07.05.2007 r.

Stosownie do art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r ze zm). zawiadamia się o przysługującym pierwszeństwie w nabyciu w/w nieruchomości osobie która spełnia jeden z następujących warunków:

1. Przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem

terminu określonego w wykazie; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

2. Jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego

spadkobiercą jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni,

licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Warunkiem skorzystania z pierwszeństwa jest złożenie wniosku do 07.04.2007 r.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych na wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Nowe Warpno, Pl. Zwycięstwa 1, tel. (091) 3129-660

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Tokarski 07-05-2007 09:55:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Tokarski 17-04-2007
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Tokarski 07-05-2007 09:55:44