Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

uchwała Nr VI/036/2007 str 27-30 prognoza długu publicznego 2007-2013


Załącznik Nr 9

do uchwały Nr VI/036/2007

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 26 marca 2007 r.

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO

Gminy Nowe Warpno

na lata 2007 - 2013

w złotych

Lp.

Wyszczególnienie

Wykonanie

Przewidywane wykonanie

2005r.

2006r.

2007r.

2008r.

2009r.

2010r.

2011r.

2012r.

2013r.

1.

2.

4.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

1.

A. Dochody:

4.126.867

3.536.003

4.413.151

3.800.000

3.500.000

3.100.000

3.000000

3.050000

3.000000

2.

B. Wydatki:

3.605.834

4.075.163

4.124.581

3.620.000

3.330.000

3.000.000

2.900000

2.950000

2.900000

z tego:

3.

- wydatki bieżące,

3.331.655

3.425.006

4.019.481

3.477.544

3.219.754

3.000.000

2.900000

2.950000

2.900000

4.

- wydatki majątkowe

274.179

650.157

105.100

142.456

110.246

5.

C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)

521.033

-539.160

288.570

180.000

170.000

100.000

100.000

100.000

100.000

6.

D. FINANSOWANIE (D1-D2)

-40.325

702.455

-133.453

-180.000

-170.000

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

7.

D1. przychody ogółem:

84.675

827.455

163.295

0

0

0

0

0

0

z tego:

8.

D11. kredyty i pożyczki w tym:

346.748

9.

D111. Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Fundusz Spójności UE, w tym:

116.748

10.

D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa

116.748

11.

D12. spłata pożyczek udzielonych

12.

D13. nadwyżka z lat ubiegłych

13.

D131.środki na pokrycie deficytu

14.

D14. papiery wartościowe w tym:

1.

2.

4.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

15.

D141.na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE

16.

D15.obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:

17.

D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE

18..

D16. prywatyzacja majątku j.s.t.

19.

D17. inne źródła w tym:

84.675

480.707

163.295

20.

D171.środki na pokrycie deficytu

177.560

21.

D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:

125.000

125.000

296.748

180.000

170.000

100.000

100.000

100.000

100.000

22.

D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:

125.000

125.000

296.748

180.000

170.000

100.000

100.000

100.000

100.000

23.

D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Fundusz Spójności UE, w tym:

116.748

24.

D2111.pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa

116.748

25..

D22. pożyczki

26.

D23. lokaty w bankach

27.

D24. wykup papierów wartościowych w tym:

1.

2.

4.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

28.

D241.na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Fundusz Spójności UE

29.

D25. wykup obligacji samorządowych

30.

D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Fundusz Spójności UE

31.

D26. inne cele

32.

E UMORZENIE POŻYCZKI

33.

F. DŁUG NA KONIEC ROKU

825.000

1.046.748

750.000

570.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0

34.

1) wyemitowane papiery wartościowe

35.

2) zaciągnięte kredyty

230.000

150.000

70.000

36.

3) zaciągnięte pożyczki

825.000

700.000

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

37.

4) przyjęte depozyty2)

38.

5) wymagalne zobowiązania

39.

a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych

40.

b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem

41.

6) zobowiązania związane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE

116.748

a) kredyty

b) pożyczki

116.748

c) emitowane papiery wartościowe

42.

G. Wskaźnik długu do dochodu poz.33/poz.1) %

19,99

29,60

16,99

15,00

11,43

9,68

6,67

3,28

1.

2.

4.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

43.

G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz.41) (poz.33(-)poz.41/poz.1) %

19,99

26,30

16,99

15,00

11,43

9,68

6,67

3,28

44.

H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU

z tytułu spłaty zadłużenia

143.325

140.775

321.250

200.000

200.000

110.000

106.000

105.000

103.000

z tego:

45.

1) spłaty rat kredytów z odsetkami

89.000

87.000

75.000

46.

2) spłaty rat pożyczek z odsetkami

143.325

140.775

115.000

113.000

112.000

110.000

106.000

105.000

103.000

47.

3) potencjalne spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami

48.

4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.

49.

5) spłaty zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE

117.250

a) spłaty rat kredytów z odsetkami,

b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,

117.250

c) wykup papierów wartościowych,

d) wykup obligacji samorządowych

50.

I .Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.44/poz1)%

3,47

3,98

7,28

5,26

5,34

3,55

3,53

3,44

3,43

51.

I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz.49) (poz.44(-)poz.49/poz.1)%

3,47

3,98

4,62

5,26

5,34

3,55

3,53

3,44

3,43

30

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Tokarski 05-04-2007 10:31:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Tokarski 05-04-2007
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Tokarski 05-04-2007 10:31:34