Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań za okres od początku roku do dnia 31.12.2007 r. 2008-03-13 14:55:48
kwartalne sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do 31.12.2007 r 2008-03-13 14:53:26
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań za okres od początku roku do dnia 30.06.2007 r 2007-08-01 12:27:28
kwartalne sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do 30.06.2007 r 2007-08-01 12:24:51
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań za okres od początku roku do dnia 31.03.2007 r. 2007-08-01 11:54:00
kwartalne sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31.03.2007 r. 2007-08-01 11:50:31
uchwała Nr XCV/245/2007 składu orzekającego regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu publicznego załączonej do budżetu Gminy Nowe Warpno na 2007 r 2007-05-02 11:09:09
zarządzenie 026/2007 w sprawie szczegółowość układu wykonawczego budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2007 2007-04-17 11:42:54
uchwała Nr VI/036/2007 str 27-30 prognoza długu publicznego 2007-2013 2007-04-05 10:31:34
uchwała Nr VI/036/2007 str 12-26 - część tabelaryczna 2007-04-05 10:30:02
uchwała Nr VI/036/2007 str 04-11 - omówienie dochodów i wydatków budżetu gminy 2007-04-05 10:23:17
uchwała Nr VI/036/2007 w sprawie budżetu gminy Nowe Warpno na rok 2007 2007-04-05 10:17:46