Rejestry i Ewidencje


REJESTRY

Dostęp do informacji znajdującej się w wykazach i rejestrach można uzyskać w siedzibach wymienionych poniżej jednostek na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz.U.01.112.1198) oraz Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.02.101.926)

Wykaz rejestrów prowadzonych w Referacie Organizacyjno-administracyjnym:

Rejestr przedsiębiorstw
Ewidencja działalności gospodarczej
Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Rejestr uchwał Rady Miejskiej
Rejestr skarg i wniosków
Rejestr zarządzeń Burmistrza
Rejestr umów cywilnoprawnych
Rejestr zamówień publicznych


Wykaz rejestrów prowadzonych w Referacie ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i P. Poz.:

Rejestr zezwoleń na wycinkę drzew
Rejestr gospodarstw rolnych
Rejestr gruntów rolnych


Wykaz rejestrów prowadzonych Urząd Stanu Cywilnego:

Rejestr wyborców
Rejestr skarg i wniosków
Rejestr ewidencji ludności
Rejestr udostępnionych informacji o danych osobowych
Rejestr wydanych dowodów osobistych
Rejestr decyzji o zmianie pisowni lub brzmienia imion i nazwisk
Rejestr zgonów
Rejestr pism niejawnych

Wykaz rejestrów prowadzonych e Referacie ds. Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

Rejestr skarg i wniosków

Rejestr umów na lokale użytkowe

Rejestr i oznakowanie ulic

Wykaz rejestrów prowadzonych w Referacie ds. Gospodarki Nieruchomościami


Rejestr skarg i wniosków
Rejestr decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Rejestr pozwoleń na budowę

Rejestr gruntów i budynków

Wykaz rejestrów prowadzonych w Referacie ds. Finansów

Rejestr podatków

Rejestr mienia urzędu

Rejestr spraw płacowych pracowników urzędu

Rejestr umów o współpracy przygranicznej

Rejestr wniosków o dofinansowanie gminy z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz funduszy krajowych

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 15-10-2003 08:41:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 15-10-2003
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 15-10-2003 08:41:25