Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

zarządzenie 019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym w Gminie Nowe Warpno


ZARZĄDZENIE NR 019/2007

Burmistrza Gminy Nowe Warpno

z dnia 19 lutego 2007 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym w Gminie Nowe Warpno

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.

z 2001 r Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze z,m.) - zarządzam,

co następuje :

§ 1. 1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy

Nowe Warpno przewidzianych do zbycia w trybie przetargowym.

2. Wykaz stanowi załącznik Nr 1do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń

tutejszego Urzędu, informację o wywieszeniu wykazu należy podać do publicznej wiadomości

przez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Gminy Nowe Warpno.


Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 019/2007

Burmistrza Gminy Nowe Warpno

z dnia 19 lutego 2007 roku

Burmistrz Gminy Nowe Warpno

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 , art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm) - podaje do publicznej wiadomości:

wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym w Gminie Nowe Warpno

Lp

Położenie nieruchomości KW

Oznaczenie działki

Nr działki

powierzchni w ha

Opis nieruchomości

i przeznaczenie

w planie miejscowym

Forma

zbycia

wysokość opłat

z tytułu użytkowania

1

Nowe Warpno, ul.Żeromskiego 1a

obręb nr 1

KW nr 97757

Działka nr 1023

0,7934

Gmina nie ma uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego

długoletnia

dzierżawa

2,27 zł/1m2 *)

*) stawka opłaty za użytkowanie gruntu, zgodnie z Zarządzeniem Nr 120/2004 z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego

od gruntu zajętego pod usługi, stawka ta zmienia się wraz ze zmianą w/w zarządzenia.

Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 05.03.2007 do 25.03.2007 r.

Stosownie do art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r ze zm). zawiadamia się o przysługującym pierwszeństwie w nabyciu w/w nieruchomości osobie która spełnia jeden z następujących warunków:

1. Przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem

terminu określonego w wykazie; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

2. Jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego

spadkobiercą jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni,

licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Warunkiem skorzystania z pierwszeństwa jest złożenie wniosku do 25.03.2007 r.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych na wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Nowe Warpno, Pl. Zwycięstwa 1, tel. (091) 3129-660

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 06-03-2007 14:03:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 06-03-2007
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 06-03-2007 14:03:04