Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
zarządzenie 110 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2007 2008-01-22 09:20:29
zarządzenie 109 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży” 2008-01-14 14:39:18
zarządzenie 108 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2007 2008-01-14 14:38:09
zarządzenie 107 projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2007-12-13 14:13:10
zarządzenie 106 w sprawie ustalenia stawek opłat za wydanie warunków przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz wykonywanie innych czynności 2007-12-13 14:12:20
zarządzenie 105 w sprawie plombowania wodomierzy 2007-12-13 14:11:31
zarządzenie 104 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za punkty świetlne w pomieszczeniach gospodarczych i gniazda zbiorczej anteny RTV 2007-12-13 14:10:51
zarządzenie 103 w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu najmu lokali użytkowych oraz garaży i dodatkowych pomieszczeń gospodarczych 2007-12-13 14:09:40
zarządzenie 102 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za kwatery grzebalne, na cmentarz komunalny w Nowym Warpnie, opłaty za wjazd na cmentarz komunalny w Nowym Warpnie i usługi grabarskie świadczone przez komunalne jednostki organizacyjne 2007-12-13 14:08:41
zarządzenie 101 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko na stanowisko kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 2007-12-13 14:05:59
zarządzenie 100 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży” 2007-12-13 14:04:44
zarządzenie 099 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki gruntu nr 223 w Warnołęce 2007-11-29 10:38:46
zarządzenie 098 w sprawie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy 2007-11-21 12:38:10
zarządzenie 097 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2007-11-21 12:36:32
zarządzenie 096 w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości zabudowanej położonej na terenie Gminy Nowe Warpno 2007-11-21 12:35:24
zarządzenie 095 w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Przedszkola „Złota Rybka” w Nowym Warpnie 2007-11-20 15:04:33
zarządzenie 094 w sprawie odwołania konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Nowe Warpno 2007-11-09 14:01:51
zarządzenie 093 w sprawie przeprowadzenia kontroli hydrantów p.pożarowych 2007-11-09 14:00:45
zarządzenie 092 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola „Złota Rybka” w Nowym Warpnie 2007-11-07 14:40:37
zarządzenie nr 091 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola „Złota Rybka” w Nowym Warpnie 2007-11-07 14:39:32
zarządzenie 090 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2007-10-31 12:25:36
zarządzenie 089 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko inspektora ds.obsługi rady 2007-10-31 12:24:33
zarządzenie 088 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2007-10-31 12:23:26
zarządzenie 087 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki gruntu nr 223 w Warnołęce 2007-10-31 12:22:04
zarządzenie 086 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2007-10-31 12:20:55
zarządzenie 085 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu 2007-10-31 12:19:30
zarządzenie 084 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy za odpracowaniem 2007-10-31 12:18:51
zarządzenie 083 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy najmu lokalu socjalnego 2007-10-12 15:15:40
zarządzenie 082 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2007-10-12 15:13:30
zarządzenie 081 w sprawie przekazania Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków 2007-10-12 15:12:54
zarządzenie 080 w sprawie zasad i norm przydzielania pracownikom odzieży i obuwia roboczego, oraz środków utrzymania higieny osobistej 2007-10-12 15:11:34
zarządzenie 079 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2007 2007-10-12 15:10:45
zarządzenie 078 w sprawie zwolnienia z opłaty eksploatacyjnej 2007-10-01 14:14:31
zarządzenie 077 w sprawie zwolnienia z opłaty na pokrycie kosztów zaopatrzenia i przygotowania posiłków dzieci uczęszczających do przedszkola „Złota Rybka” w Nowym Warpnie 2007-10-01 14:14:04
zarządzenie 076 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. 2007-10-01 14:10:26
zarządzenie 075 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej 2007-10-01 14:09:23
zarządzenie 074 w sprawie ustanowienia gminnego koordynatora w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. 2007-10-01 14:08:44
zarządzenie 073 w sprawie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy 2007-10-01 14:07:41
zarządzenie 072 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy najmu komunalnego lokalu mieszkalnego 2007-10-01 14:06:07
zarządzenie 071 w sprawie zmiany zarządzenia nr 058/2007 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2007-10-01 14:00:53
zarządzenie 070 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych w Urzędzie Gminy Nowe Warpno 2007-10-01 13:40:12
zarządzenie 069 w sprawie ogłoszenia rokowań na zbycie nieruchomości gruntowej z zespołem obiektów w stanie przerwanej budowy położonej w Nowym Warpnie 2007-10-01 13:39:09
zarządzenie 068 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Gminy Nowe Warpno 2007-10-01 13:37:39
zarządzenie 067 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2007-10-01 13:36:09
zarządzenie 066 w sprawie powołania komisji do komisyjnego otwarcia pomieszczenia przy ul.Kościuszki 3 w Nowym Warpnie 2007-10-01 13:35:22
zarządzenie 065 w sprawie powołania komisji do ustalenia dostępu do wód Jeziora Małomyśliborskiego 2007-10-01 13:34:14
zarządzeniem 064 w sparwie ogłoszenia terminu zebrań dla wyboru zarządów dzielnic i przewodniczący zarządu dzielnicy w jednostkach pomocniczych Gminy Nowe Warpno 2007-10-01 13:33:19
zarządzenie 063 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola „Złota Rybka” w Nowym Warpnie 2007-09-21 14:15:44
zarządzenie 062 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Nowe Warpno 2007-09-21 14:13:11
zarządzenie 061 w sprawie powołania komisji do dokonania oględzin nieruchomości na terenie Gminy Nowe Warpno 2007-09-21 14:11:24
zarządzenie 060 w sprawie ogłoszenia terminu zebrań wiejskich dla wyboru rady sołeckiej i sołtysa w sołectwach Gminy Nowe Warpno 2007-09-21 14:06:26
zarządzenie 059 w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości zabudowanej położonej na terenie Gminy Nowe Warpno 2007-07-30 12:25:21
zarządzenie 058 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2007-07-30 12:24:22
zarządzenie 057 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu 2007-07-30 12:20:28
zarządzenie 056 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości zabudowanej położonej na terenie Gminy Nowe Warpno 2007-07-30 12:19:38
zarządzenie 055 w sprawie udzielenia upoważnienia 2007-07-30 12:18:32
zarządzenie 054 w sprawie cofnięcia upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń rodzinnych oraz w sprawach zaliczek alimentacyjnych 2007-07-30 12:17:53
zarządzenie 053 w sprawie powołania Gminnego Centrum Reagowania w Nowym Warpnie 2007-07-30 12:14:38
zarządzenie 052 w sprawie odwołania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości zabudowanej położonej na terenie Gminy Nowe Warpno 2007-07-30 12:13:35
zarządzenie 051 w sprawie powołania koordynatora ds. czynnego funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę 2007-07-30 12:12:27
zarządzenie 050 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2007 2007-07-30 12:11:21
zarządzenie 049 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2007-07-05 12:23:37
zarządzenie 048 w sprawie ogłoszenia wykazu komunalnych lokali mieszkalnych oraz komunalnych lokali użytkowych w Nowym Warpnie przeznaczonych do sprzedaży 2007-06-28 12:27:01
zarządzenie 047 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2007-06-28 12:25:28
zarządzenie 046 w sprawie organizacji stałego dyżuru burmistrza na czas zewnętrznego zagrożenia i bezpieczeństwa państwa 2007-06-28 12:24:04
zarządzenie 045 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2007 2007-06-26 12:30:50
zarządzenie 044 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości zabudowanej położonej na terenie Gminy Nowe Warpno 2007-06-26 12:29:54
zarządzenie 043 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę zabudowanej nieruchomości położonej na terenie Gminy Nowe Warpno 2007-06-06 08:26:44
zarządzenie 042 w sprawie powołania komisji 2007-06-06 08:25:01
zarządzenie 041 w sprawie przyznania dodatkowego pomieszczenia gospodarczego 2007-05-22 12:47:44
zarządzenie 040 w sprawie wykazu stanowisk Urzędu Gminy Nowe Warpno, z którymi może się łączyć dostęp do informacji niejawnych 2007-05-22 12:46:36
zarządzenie 039 w sprawie przyznania dodatkowego pomieszczenia gospodarczego 2007-05-22 12:45:19
zarządzenie 038 w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego ustalenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych 2007-05-22 10:07:31
zarządzenie 037 w sprawie umorzenia zaległych należności z tytułu czynszu dzierżawnego 2007-05-22 10:06:16
zarządzenie 036 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2007-05-22 10:02:41
zarządzenie 035 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowym Warpnie 2007-05-22 10:01:42
zarządzenie 034 w sprawie powołania komisji 2007-05-22 10:00:43
zarządzenie 033 w sprawie ogłoszenie przetargu ustego nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości zabudowanej położonej na terenie Gminy Nowe Warpno 2007-05-11 09:25:31
zarządzenie 032 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2007-05-07 09:58:00
zarządzenie 031 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym w Gminie Nowe Warpno 2007-05-07 09:55:44
zarządzenie 030 w sprawie projektów uchwał skierowanych do rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2007-05-02 11:15:54
zarządzenie 029 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy za odpracowaniem 2007-05-02 11:15:08
zarządzenie 028 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola „Złota Rybka” w Nowym Warpnie 2007-04-17 11:46:59
zarządzenie 027 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół 2007-04-17 11:46:09
zarządzenie 026 w sprawie szczegółowości układu wykonawczego budżetu Gminy Nowe Warpno 2007-04-05 10:37:36
zarządzenie 025 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2007-03-26 15:25:24
zarządzenie 024 w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego 2007-03-26 15:25:06
zarządzenie 023 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2007-03-06 14:04:41
zarządzenie 022 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko podinspektora ds. obronnych i obrony cywilnej Urzędu Gminy Nowe Warpno 2007-03-06 14:04:29
zarządzenie 021 w sprawie udzielenia upoważnienia 2007-03-06 14:03:57
zarządzenie 020 w sprawie cofnięcia upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń rodzinnych oraz w sprawach zaliczek alimentacyjnych 2007-03-06 14:03:36
zarządzenie 019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym w Gminie Nowe Warpno 2007-03-06 14:03:04
Zarządzenie 018 w sprawie ustalenia wysokości stawek dzierżawy lokali użytkowych, dodatkowych pomieszczeń gospodarczych i garaży 2007-02-23 14:47:47
Zarządzenie 017 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2007-02-23 14:47:26
Zarządzenie 016 w sprawie postępowania przy pobieraniu opłaty skarbowej, dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu 2007-02-23 14:46:34
Zarządzenie 015 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu na lokal mieszkalny 2007-02-23 14:46:14
Zarządzenie 014 w sprawie ustalenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych 2007-02-23 14:45:54
Zarządzenie 013 w sprawie umowy dzierżawy garażu 2007-02-23 14:45:34
Zarządzenie 012 w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej 2007-02-23 14:45:15
ZARZĄDZENIE NR 011/2007 2007-02-08 12:03:15
ZARZĄDZENIE NR 010/2007 2007-02-08 12:02:52
ZARZĄDZENIE NR 003/2007 2007-01-26 13:35:11
ZARZĄDZENIE NR 009/2007 2007-01-24 10:38:54
ZARZĄDZENIE NR 008/2007 2007-01-24 10:38:42
ZARZĄDZENIE NR 007/2007 2007-01-24 10:38:26
ZARZĄDZENIE NR 006/2007 2007-01-24 10:38:09
ZARZĄDZENIE NR 005/2007 2007-01-24 10:37:54
ZARZĄDZENIE NR 004/2007 2007-01-24 10:37:37
ZARZĄDZENIE NR 002/2007 2007-01-24 10:36:36
ZARZĄDZENIE NR 001/2007 2007-01-24 10:36:23