Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej z zespołem obiektów w stanie przerwanej budowy położonej


OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy Nowe Warpno

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej z zespołem obiektów w stanie przerwanej budowy położonej

w Nowym Warpnie ul. Kościuszki .

Nieruchomość położona jest w Nowym Warpnie. Otoczenie budynku standardowo zagospodarowane Powierzchnia działek 534, 535/1, 535/2, 536, 537, i 538 wynosi łącznie 5085 m2. Na działkach: 535/1, 535/2, 536 i 537 rozpoczęta jest budowa obiektów które można podzielić następująco: budynek mieszkalny A, B i budynek kotłowni z zapleczem technicznym. Działki nr 534 i 538 są niezabudowane i stanowią jednorodny nie ogrodzony trawiasty teren wokół obiektu. Działki posiadają uzbrojenie: wodociągowe, energetyczne, telefoniczne i kanalizacyjne. Budynek mieszkalny A- w stanie surowym- zamkniętym, dwuklatkowy, podpiwniczony z wysokim parterem, 4 kondygnacyjny z dachem mansardowym wykonany w układzie konstrukcyjnym podłużnym. Budynek mieszkalny B - w stanie zerowym, dwuklatkowy, podpiwniczony z wysokim parterem. Budynek kotłowni z zapleczem technicznym - w fazie przerwanej budowy.

Nieruchomość oznaczona jest w Księgach Wieczystych numer: KW 3289, KW 5207,

KW 17423.

Na obszar miasta Nowe Warpno brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa nieruchomość położona jest pośród terenów budownictwa mieszkalnego i rekreacyjnego.

Ustala się:

a) cenę wywoławczą nieruchomości - 920.000,00 zł + 22% VAT,

b) postąpienie w wysokości - 11.400,00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 56.200,00 zł. na rachunek Urzędu Gminy Nowe Warpno Bank Pocztowy numer 95 1320 1830 3173 3548 2000 0012, najpóźniej do dnia 10.03.2006 r.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Wadium zostanie zwrócone w przypadku nie wygrania przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.03.2006 r. o godzinie 10.00 w sali nr 1 w siedzibie Urzędu Gminy w Nowym Warpnie, ul. Pl. Zwycięstwa 1.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy. Cudzoziemcy

( w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed podpisaniem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zezwolenie to jest wymagane.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest przedłożenie Komisji Przetargowej:

  1. oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu

i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

  1. oryginału dowodu dokonania wpłaty wadium,

  2. w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,

  3. aktualne dane z właściwego rejestru oraz struktury kapitałowej spółki, umowę spółki i aktualną listę wspólników dla osób prawnych.

Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie a aktualność zaświadczenia o wpisie do ewidencji winna być potwierdzona we właściwym Urzędzie w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące przed przetargiem.

Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości.

Cena nieruchomości nabywanej w przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy notarialnej.

Osoby, uczestniczące w przetargu jako pełnomocnicy, są zobowiązane przedłożyć pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego.

Dodatkowe informacje:

  1. O warunki techniczne przyłączenia poszczególnych mediów Nabywca zobowiązany jest wystąpić do odpowiednich dostawców we własnym zakresie.

  2. Nabywca przejmuje obowiązek usunięcia z nieruchomości ewentualnych bezumownych użytkowników.

  3. Koszty ogłoszenia, wyceny oraz koszty związane z zawarciem umowy notarialnej w całości ponosi Nabywca nieruchomości.

  4. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

Informacje na temat zbywanej nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu, w pokoju numer 2 lub telefonicznie pod numerem 091 31-29-660

Burmistrz Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

BURMISTRZ GMINY

NOWE WARPNO

mgr TADEUSZ SZAFRAN

Nowe Warpno, dnia 04.01.2006 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 06-01-2006 16:11:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 06-01-2006
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 06-01-2006 16:11:39