Uchwała Nr XLV/210/2006


UCHWAŁA NR XLV/ 210 /2006

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 12 lipca 2006 r.

w sprawie: wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Polickiego w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze.

Na podstawie art. 135 art. 6 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 34, poz. 242) - Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:

§ 1. Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały Rady Powiatu Polickiego w sprawie podziału Powiatu Polickiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu Polickiego w części dotyczącej utworzenia okręgu Nr 2 poprzez łączenie gmin Dobra i Nowe Warpno.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 17-10-2006 14:34:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 17-10-2006
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 17-10-2006 14:34:09